Tỷ lệ hoa hồng dành cho CTV khi tham gia cùng DrBEAUTY

1. Tỷ lệ hoa hồng chương trình affiliate marketing của DrBEAUTY đối với đối tác Basic (Tài khoản mới):

 1. Thưởng ngay 30.000 vnđ khi mở tài khoản xác thực thành công
 2. Thưởng hoa hồng trực tiếp 10% / giá trị đơn hàng thành công.
 3. Thưởng giới thiệu thành viên: 1.000 vnđ/ thành viên mới
 4. Đối với thành viên F1: Thưởng 10% khi mua hàng
 5. Đối với thành viên F2: Thưởng 8% khi mua hàng
 6. Đối với thành viên F3: Thưởng 6% khi mua hàng
 7. Đối với thành viên F4: Thưởng 4% khi mua hàng
 8. Đối với thành viên F5: Thưởng 2% khi mua hàng

2. Tỷ lệ hoa hồng chương trình affiliate marketing của DrBEAUTY đối với đối tácPremium (Thành viên gắn kết):

 • Điều kiện trở lên Premium: Giới thiệu 100 đối tác mở tài khoản thành công:
 1. Thưởng ngay 50.000 vnđ khi lên Premium:
 2. Thưởng hoa hồng trực tiếp 15% / giá trị đơn hàng thành công.
 3. Thưởng giới thiệu thành viên: 1.500 vnđ/ thành viên mới
 4. Đối với thành viên F1: Thưởng 15% khi mua hàng
 5. Đối với thành viên F2: Thưởng 12% khi mua hàng
 6. Đối với thành viên F3: Thưởng 10% khi mua hàng
 7. Đối với thành viên F4: Thưởng 8% khi mua hàng
 8. Đối với thành viên F4 Thưởng 6% khi mua hàng

3. Quy định về mức rút hoa hồng tối thiểu cho mỗi tài khoản khi tham gia.

Mức hoa hồng tối thiểu Đối tác có thể rút được là 200.000 vnđ cho một lần thanh toán.

Vì vậy, hãy kiểm tra tài khoản, đảm bảo số dư tối thiểu của bạn là 200.000 vnđ thì mới có thể tiến hành rút tiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *